News

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันภาษาอังกฤษ

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันภาษาอังกฤษ

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) สำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) สำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) สำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครชิงทุน UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2563 – 2564

ประกาศรับสมัครชิงทุน UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2563 – 2564

ประกาศรับสมัครชิงทุน UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2563 – 2564

ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา เพื่อรับครูอาสาสมัครชาวอเมริกัน หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาประเทศไทย

ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา เพื่อรับครูอาสาสมัครชาวอเมริกัน หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาประเทศไทย

ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา เพื่อรับครูอาสาสมัครชาวอเมริกัน หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาประเทศไทย

สถาบันภาษาอังกฤษรับมอบคอมพิวเตอร์จากบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

สถาบันภาษาอังกฤษรับมอบคอมพิวเตอร์จากบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

สถาบันภาษาอังกฤษรับมอบคอมพิวเตอร์จากบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

สถาบันภาษาอังกฤษร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID–19

สถาบันภาษาอังกฤษร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID–19

สถาบันภาษาอังกฤษร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID–19

Official Document

Link

Publications